تیزهوشان سمپاد(کلاسهای آزمون تیزهوشان)
نگارش در تاريخ پنجشنبه بیست و سوم خرداد ۱۳۹۲ توسط گروه آموزشی مهندس علی تسلیمی فر طهرانی

مدير كل آموزش وپرورش فارس همچنين گفت:از آغاز دوره ابتدايي تا پايان دوره متوسطه، 12 پايه تحصيلي خواهيم داشت كه 6 سال اول آن ابتدايي است.
وي ادامه داد: دوره ابتدايي دو دوره است كه دوره اول شامل سه پايه اول، دوم و سوم با عنوان «سه ساله اول ابتدايي» و دوره دوم شامل سه پايه چهارم، پنجم و ششم با عنوان «سه ساله دوم ابتدايي» است.
روزيطلب اضافه كرد: 6 سال دوم نظام آموزشي، متوسطه است كه 3 پايه اول آن يعني پايه هاي هفتم، هشتم و نهم با نام «دوره اول متوسطه» و 3 پايه ديگر يعني پايه هاي دهم ، يازدهم و دوازدهم نيز با عنوان «دوره دوم متوسطه» مشخص مي شود.
ساماندهي تابلوي مدارس
مديركل آموزش و پرورش فارس گفت: دراينده نزديك دستورالعمل اصلاح تابلوهاي مدارس و مشخصات دوره هاي مختلف تحصيلي به ادارات آموزش و پرورش سراسراستان ابلاغ خواهد شد.
وي افزود: براساس مفاد اين دستور العمل ، تابلوي دبستان ها پس از ذكر نام واحد آموزشي به دو دوره اول و دوم دبستان نامگذاري مي شود و تابلوي دبيرستان هاي سراسر كشور نيز با ذكر عناوين دوره اول و دوم متوسطه مشخص خواهد شد.
روزيطلب ادامه داد: ادارات آموزش و پرورش و تمام مدارس استان موظف هستند در اسرع وقت نسبت به اصلاح نام تابلوهاي مدارس ، سربرگ ها و مهر واحدهاي آموزشي اقدام كنند.
حذف موقت  پايه هفتم (دوم راهنمايي)
مديركل آموزش و پرورش فارس با اشاره به ادامه اجراي نظام جديد آموزشي كه از سال گذشته آغاز شده گفت: از مهر امسال دانش‌آموز پايه دوم راهنمايي نداريم و مدارس راهنمايي در دو پايه اول متوسطه اول جديد و سوم راهنمايي فعاليت خواهند داشت.
روزيطلب اظهار كرد: براي استقرار نظام جديد آموزشي ،سال گذشته پايه اول راهنمايي به صورت موقت و يك ساله حذف شد تا ششم ابتدايي مستقر شود و دانش آموزان پايه پنجم بجاي اول راهنمايي در پايه ششم ثبت نام كردند و امسال فارغ‌التحصيلان پايه ششم در دوره اول متوسطه اول يا همان اول راهنمايي سابق ادامه تحصيل خواهند داد.
مدبركل آموزش و پرورش فارس بااشاره به اينكه بر همين اساس از مهر ماه در پايه دوم راهنمايي دانش‌آموزي نداريم  گفت:به تبع آن امسال  كتابي هم براي اين دوره چاپ نخواهد شد.
روزيطلب با اشاره به اينكه امسال كتاب‌هاي جديد براي دوره اول متوسطه اول يا همان اول راهنمايي سابق تدوين و چاب مي‌شودگفت:آموزش‌هاي صمن خدمت معلمان نيز در طول تابستان براي معلمان اين پايه ها برگزار خواهد شد.
به گفته روزيطلب براي استقرار كامل نظام آموزشي جديد، هر ساله يك پايه در دوره راهنمايي و متوسطه حذف مي‌شود تا بتدريج دو دوره متوسطه اول و دوم كه هريك شامل سه پايه تحصيلي است، در نظام آموزشي مستقر شود.
روزيطلب با اشاره به اينكه دانش‌آموزاني كه سال تحصيلي گذشته وارد پايه ششم ابتدايي شدند، پيش دانشگاهي نخواهند داشت  گفت:با شش ساله شدن دوره متوسطه ،دانش آموزان با مدرك ديپلم از آموزش و پرورش فارغ‌التحصيل خواهند شد.